Υπάρχει κάποιο έργο που θέλετε να κατασκευάσετε;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ειδικοί στις σύγχρονες κατασκευές

Διαχείριση Έργων

Για την εκπλήρωση του επιχειρηματικού της σκοπού η «Δ.Ν. ΝΙΚΟΛΗΣ Α.Ε.» στηρίζεται στο τετράπτυχο χρόνος, κόστος, ποιότητα και ασφάλεια. Το έμπειρο στελεχιακό και τεχνικό προσωπικό μας διασφαλίζει τις διαδικασίες ολοκλήρωσης του έργου, εντός του προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος, παρακολουθώντας και επιβλέποντας την χρονική εξέλιξη του έργου σε κάθε φάση κατασκευής του.

Κατά την υλοποίηση των τεχνικών έργων που αναλαμβάνουμε και εντός των ορίων του προβλεπόμενου προϋπολογισμού, αξιοποιείται η τεχνολογική εξέλιξη στους τομείς των νέων υλικών και δίδεται έμφαση στις υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές που εξ αρχής θέτουμε.

Όλα τα παραπάνω τα πραγματοποιούμε πάντα με γνώμονα το περιβάλλον και τον σεβασμό της ανθρώπινης κοινωνίας στην οποία ζούμε.

Εργολαβίες

Η εταιρεία δραστηριοποιείται και στην κατασκευή ιδιωτικών έργων για λογαριασμό τρίτων συνάπτοντας εργολαβικές συμβάσεις. Η κατασκευή των έργων πραγματοποιείται από υπεργολάβους σχεδόν αποκλειστικής απασχόλησης από την εταιρεία μας. Μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας «ολοκληρωμένα πακέτα» από την μελέτη του έργου (από επιτελείο μελετητών μηχανικών με τους οποίους συνεργαζόμαστε, εκπόνηση αρχιτεκτονικών στατικών, περιβαντολογικών, συγκοινωνιολόγων, ηλεκτρομηχανολογικών μελετών), μέχρι την παράδοσή του με το «κλειδί στο χέρι».

Ο πρωταρχικός μας στόχος στην εργολαβία είναι η πλήρης κατανόηση των αναγκών του πελάτη σε συνδυασμό με την δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης και διαφάνειας. Έτσι επιτυγχάνεται η πλήρης κατανόηση από μέρος του πελάτη του χρονικού προϋπολογισμού και του κόστους του έργου χωρίς την ύπαρξη δυσάρεστων εκπλήξεων. Παράλληλα ακολουθούμε πιστά τα ποιοτικά standards τα οποία έχουμε συμφωνήσει και φροντίζουμε για την ασφάλεια του έργου.

Χρηματοδότηση

Η «Δ.Ν. ΝΙΚΟΛΗΣ Α.Ε.» υλοποιεί τα έργα που αναλαμβάνει συντάσσοντας προϋπολογισμό έργων και χρονοδιαγράμματα κατασκευής. Μπορούμε να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας στην αναζήτηση της καλύτερης για αυτούς χρηματοδότησης για την αγορά ή κατασκευή του ακινήτου τους, από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους λόγω της μακρόχρονης συνεργασίας μας μαζί τους.

Αντιμετωπίζουμε κάθε περίπτωση χρηματοδότησης μεμονωμένα, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε πελάτη με σκοπό να επιτύχουμε:

  • Το ευνοϊκότερο επιτόκιο για αυτόν σε συνδυασμό με το ποσό δανειοδότησης.
  • Την απλούστευση των διαδικασιών και την μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Αντιπαροχες

Η «Δ.Ν. ΝΙΚΟΛΗΣ Α.Ε.» επιλέγει τα προς αξιοποίηση οικόπεδα επί των οποίων θα κατασκευάσει τα κτίριά της, μετά από έρευνα των εμπορικών συνθηκών της περιοχής.

Στη συνέχεια η εταιρεία ανεγείρει το επιλεχθέν ακίνητο είτε προβαίνοντας στην αγορά του οικοπέδου είτε με το σύστημα αντιπαροχής, είτε ακόμη και με ένα μεικτό σύστημα αγοράς και αντιπαροχής.

 Ανακαλύψτε τα ακίνητα προς πώληση

Δειτε ολα τα εργα